Behandlingsansvarlig

Administrerende direktør Pål Reinert Bredvei er på vegne av Adstate AS, behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.

 

Personopplysninger som lagres

Vi lagrer følgende personopplysninger relatert til bruken av tjenestene (på vegne av kunder og partnere);

Dødsannonser: Alt innhold inklusive navn på pårørende som nevnt i annonsen.

Minneside administrator: Navn og epostadresse, i tillegg til passord i kryptert form.

Minneside: Minnesidene baserer seg på brukergenerert innhold, som minneord og tente lys. Hvis brukeren selv oppgir sitt navn eller annen persondata lagres dette.

Minnegaver: All informasjon om giveren og gaven. Kredittkortinformasjon lagres ikke av oss, men av våre partnere for betalingsformidling.

Minneblomster: All informasjon om giveren og kjøpet. Kredittkortinformasjon lagres ikke av oss, men av våre partnere for betalingsformidling.

Begravelsesplanlegger på nett: All informasjon brukeren legger inn.

 

Om våre kunder og partnere (begravelsesbyråene, aviser/medier, gavemottakere) lagrer vi navn, adresse, telefonnummer, epostadresse og korrespondanse.

 

Formål med behandlingen

Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med våre kunder og brukere.

I tillegg benytter vi dine personopplysninger for å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp, via e-post, telefon og SMS.

 

Grunnlaget for behandlingen

Grunnlaget for behandlingen av personopplysninger er våre avtaleforpliktelser.

Bruk av personopplysninger til markedsføring o.l. gjøres på grunnlag av samtykke. Slikt samtykke avgis frivillig og kan senere trekkes tilbake.

 

Innhenting av personopplysninger

Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt til våre ansatte og/eller på våre nettsider i forbindelse med din bruk av tjenestene.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi besøkende best mulig brukeropplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler. Les mer om bruk av informasjonskapsler her.

 

Utlevering av opplysninger til tredjeparter

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen, utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere, eksempelvis: begravelsesbyrå, blomsterleverandør, mottaker av minnegaver, pårørende etc.

I tillegg til dette vil det ved behov tilgjengeliggjøres data til våre utviklere og supportmedarbeidere i land utenfor EU/EØS. Vi har inngått avtale med underleverandører utenfor EU med standardvilkår som er utarbeidet av EU-kommisjonen for på best mulig måte å ivareta dine personvernrettigheter slik at personopplysningene behandles i tråd med EUs regler.

Utover dette vil vi ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til andre, med mindre vi er rettslig forpliktet til det.

 

Rettigheter for den registrerte

Det gjøres oppmerksom på at du kan kreve innsyn i og utlevering, retting og sletting av dine personopplysninger.

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med dine rettigheter.

 

Informasjonssikkerhet

Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll.Passord og viktige data krypteres, adgang til dataene begrenses gjennom passordbeskyttede brukerrettigheter. Fysiske serverrom er avlåst. Adstate har utarbeidet en egen policy for informasjonssikkerhet.

 

Endringer

Denne personvernerklæringen kan endres så lenge dette er nødvendig for å rette opp feil og etterleve juridiske krav.

 

Kontaktinformasjon

Henvendelser om vår behandling av personopplysninger kan sendes skriftlig til følgende adresser:

personvern@adstate.com

 

Adstate AS
Storgata 2
3210 Sandefjord