Registrer fond
Hele Norge på ett sted!
De fleste begravelsesbyråer i Norge benytter seg av vårt system for minnegaver.
Det blir stadig mer vanlig å gi minnegaver i tilknytning til dødsfall. Mange organisasjoner er allerede registrert i vårt system som
minnegavemottakere. Vårt system er åpen for alle – enten det er Kreftforeningen, lokale sykehjem eller fond for utdanning til neste generasjon.
Valg av minnegavemottager blir gjort av pårørende i samarbeid med begravelsesbyrå. Hvis du ønsker å registrere et fond for
mottak av minnegaver kan du gjøre det her på registrere minnegavemottaker.
Gavebevis

Gavebevis

Et gavebevis sendes automatisk til giveren, basert på den informasjonen som er lagt inn i systemet.
Begravelsesbyrået og pårørende har også tilgang til dette.

Rapporter

Minnegavemottaker har tilgang til ulike rapporter som viser beløp og giver, med mindre ikke giveren har valgt å være anonym.

Innbetaling

Innbetaling

Minnegaver blir overført minnegavemottaker på ukentlig basis. Betalings- og administrasjonskostnader til Swedbank, PayEx og Adstate blir fratrukket, og utgjør totalt 5,9 % av det gitte beløp. Hvis Vipps benyttes trekkes i tillegg kr 1. 

 

 

Vil du registrere et fond?

For at vi skal kunne legge inn fond i vårt system må dere registrere dere via et skjema.

Registrer fond her