vyžiadať prezentáciu
Sociálne média zmenili spôsob, akým mediálny trh pracuje.
Komunikácia dneška je založená na interaktívnom dialógu a každý účastník je tvorcom kreatívneho obsahu.

 

 

portál

Ako sú úmrtné oznámenia publikované dnes a ako budú zverejňované v budúcnosti?
Chcete vlastniť portál, kde môžte publikovať úmrtné oznámenia vašej pohrebnej služby?
Vaši návštevníci majú možnosť cez rozšírené vyhľadávania nájsť konkrétne úmrtia. Portál je
vytvorený pre jednoduché používanie, s jednoducho dostupnými informáciami o pohrebe,
s možnosťou objednať smútočné kvety a prispieť darom na pamiatku zosnulého. Každá
pohrebná služba má vlastný portál, unikátnu URL adresu. Podľa požiadaviek
je možnosť portál personalizovať s logom a vo farbách pohrebnej služby.
 

vedieť viac o portáli

 

 

plánovač pohrebu

Rastúci počet ľudí sa rohoduje plánovať pohreb online.
S Adstate online plánovačom pohrebu sa návštevníci vašej webstránky môžu ľahšie pripraviť na stretnutie s vami.
Online plánovač pohrebov pomáha pri plánovaní každej časti pohrebu, od voľby správnej rakvy až po výber hudby.
Pomáha skrátiť čas plánovania pri návšteve pohrebnej služby, zvyšuje kvalitu pohrebu.

 

vedieť viac o plánovači pohrebu

 

obchod s kvetmi

Pohrebné služby vďaka portálu a spomienkovým stránkam záskajú milióny návštevníkov ročne. Táto vysoká návštevnosť pomáha pohrebným službám generovať zisk. Náš online obchod na kvety ponúka ľahký spôsob objednania smútočných kvetov od blízkych priamo na pohreb. Každá pohrebná služba si nastavuje ceny a produkty sama, sama sa rozhodne služby ktorého floristu využije pre vybavenie a doručenie objednávky

vedieť viac o obchode s kvetmi

 

spomienková stránka

spomienková stránka

Každá zosnulá osoba má vytvorenú vlastnú spomienkovú stránku. Miesto, kde návštevnci môžu prejaviť svoju úprinú sústrasť zapálením sviečky, napísaním kondolencie, alebo pridaním spoločnej fotky. Spomienková stráka prepája pohrebnú službu so svojími návštevníkmi. Táto stránka tak vytvára dobrú príležitosť na spojenie sa so svojimi potenciálnymi zákazníkmi. Samotné informácie o pohrebe a moduly, ktoré sú prepojené na generovanie zisku, sú prepojené aj so spomienkovou stránkou.

 

vedieť viac o spomienkovej stránke

 

darovanie

Modul pamiatkových darov môže byť jednoducho integrovaný a prepojený s konkrétnym úmrtím.
Jednoduchosť používania a bezpečnosť sú garantované, pričom táto služba ponúka veľa možností a flexibilitu.
Najbližší pozostalí nastavia túto službu k plánovanému pohrebu spolu s pohrebnou službou.

 

vedieť viac o darovaní

parte

Ak je parte publikované v tlačenej forme, bude publikované aj na portáli.
Od publikovaného parte sa návštevníci preklikajú k službe objednania kvetov, k spomienkovej stránke a sekcie pre zaslanie daru.
Oblasti zverejňovania smútočného parte sa venujeme roky, naše riešenia z najbezpečnejších a najspolahlivejších na trhu.
 

vedieť viac o parte

 

Adstate Analytics

Adstate Analytics

Toto je náš nástroj na analýzu. Zobrazuje informácie a štatistiky o tom, ako návštevníci využívajú váš portál v reálnom čase. Ktoré stránky majú najväčšiu návštevnosť? Ako sa návštevníci správajú? Adstate Analytics pomáha odpovedať na tieto a mnoho ďalších otázok.

vedieť viac o Adstate Analytics

 

 

 

zistite viac

Žiadajte o prezentáciu s našim zástupcom a zistite,
čo dokáže portál s online servisom od Adstate priniesťvašej pohrebnej službe

 

vyžiadať prezentáciu