Adstate Analytics
S prístupom k Adstate Analytics budete okamžite získavať informácie o správaní návštevníka
na spomienkovej stránke. Informácie o počte ľudí, ako sa na stránku dostali, čo ich na stránke zaujalo,
ako dlho na nej zostali, aké služby využili, koľko online darov zrealizovali, ako často zdieľali
obsah, či sa dostali na stránku cez Google alebo z iného zdroja a podobne. Jediným spôsobom ako neustále
vylepšovať online riešenie a naše služby, je ich inovácia a zároveň ponuka funkcionality a obsahu,
ktorý prináša čoraz viac ľudí na stránku.

 

 

zistite viac

Žiadajte o prezentáciu s našim zástupcom a zistite,
čo dokáže portál s online servisom od Adstate priniesťvašej pohrebnej službe

 

vyžiadať prezentáciu