Adstate s.r.o.

Záhradnícka 66
Bratislava 82108

Country manažér

Martin Chudý

+421 902 480 045

martin@adstate.com

Distribúciu marketingových materiálov a spracovanie dát zabezpečuje:

HENRIETTA – direct marketing, s.r.o.

henrietta@henrietta.sk