vyžiadať demo
Rodina a priatelia si často želajú úctiť pietnú spomienku na zosnulého pamätným darom.
Niekedy je takýto dar niečim, čo si prial sám zosnulý. Niektorí si môžu priať v pamiatke na zosnulého
prispieť na vdzelanie pre ďalšiu generáciu a ďalší napríklad podporiť inštitúciu, ktorá sa zaoberá vedou a výskumom.
Možností na výber je množstvo.

adresáti pamätných darov

Náš modul pre pamätné dary sa ľahko používa. Podľa nastavenia zobrazuje všetkých adresátov,
ktorí už sú v našom systéme zaevidovaní. Každá pohrebná služba môže pridať ďalšieho,svojho lokálneho adresáta.
Každý zosnulý môže byť spojený s vybraným, konkrétnym prijímateľom daru zo zoznamu.
jednoducho a bezpečne

jednoducho a bezpečne

Poskytujeme integrované, bezpečné platobné riešenie, ktoré akceptuje medzinárodné kreditné karty.
prenosný stojan pre príjmanie darov

prenosný stojan pre príjmanie darov

Pre sprístupnenie pamätných darov počas smútočnej ceremónie, ponúkame k dispozíci prenosný tablet so stojanom, ktorý môže byť umiestnený pri vstupe na poslednú rozlúčku.

V spolupráci s dávaním, láskou a darovaním.

V spolupráci s dávaním, láskou a darovaním.

Pre získanie prístupu k veľkému mnnožstvu charít, ako aj z dôvodov bezpečnosti pri zaobchádzaní s peniazmi, je tento servis prevádzkovaný v súčinnosti s organizáciou, ktorá je líderskou organizáciou v tejto oblasti. Zaobchádzanie s vecnými darmi je samozrejme rovnako plne podporované.
bezpečné zaobchádzanie s peniazmi

bezpečné zaobchádzanie s peniazmi

Po vpísaný sumy, ktorú chcete venovať a zadaní údajov vašej kreditnej karty, odchádzajú peniaze cez nášich
servisných partnerov priamo do vybranej charitatívnej organizácie. Tento proces je zabezpečený a v súlade
so vštkými vládnymi nariadeniami pre spracovanie peňažných darov.

 

 

zistite viac

Žiadajte o prezentáciu s našim zástupcom a zistite,
čo dokáže portál s online servisom od Adstate priniesťvašej pohrebnej službe

 

vyžiadať prezentáciu