vyžiadať prezentáciu

plánovač pohrebu

V dnešnej dobe zákazníci vyhľadávajú pohrebné služby, ktoré majú lokálne vedomosti, výborný servis a pre úužívateľa jednoduchý online servis.
Plánovač pohrebov od Adstate ponúka jedno z najlepších riešení na trhu. Plánovač pohrebov je výsledkom fokusu spoločnosti Adstate vyvýjať
inovatívne produkty a služby. Plánovač pohrebov bol vyvynutý, aby vyhovel dopytu dnešných zákazníkov, ktorí so zvýšeným záujmom plánujú pohreb online.
Vďaka plánovaču môžu najbližší pozostalí plánovať spolu, urobiť dôležité rozhodnutia ešte predtým ako navštívia pohrebnú službu,
prípadne zredukovať prekážky spojené s geografickou vzdialenosťou.
začnite plánovať

začnite plánovať

Začať je jednoduché. Viacerí ľudia môžu byť pozvaní do online plánovača pohrebu a môžu tak spoločne využívať túto online službu.
Sám plánovač pohrebov prevedie návštevníkov cez rôzne možnosti pohrebu a jednotlivé fázy prehľadnou a jasnou cestou.

výber produktov a služieb

Rozhodnutia, ktoré je potrebné urobiť sú citlivé a osobné, robíme ich všetci iba niekoľko krát v živote.
Na pomoc pri tomto procese sme vytvorili štruktúru, ktorá robí plánovanie pohrebu hladkým a intuitívnym.
Jednoduché funkcie a navigácia sú jadrom plánovača, pre zabezpečenie ľahkej pomoci pre užívateľov.
Ceremony Music

hudba k poslednej rozlúčke

Hudba je často dôležitou, emotívnou súčasťou pohrebu. Nami integrovaný hudobný prehrávač umožňuje uživateľom počúvať, prechádzať hudobnou knižnicou a nájsť inšpiráciu pre poslednú rozlúčku, ktorú plánujú. Do výberu môže byť pridaný lokálny hudobník, alebo hudba, ktorá je relevantná a špecifická pre danú lokáciu.

miesto poslednej rozlúčky

V online plánovači pohrebov má pohrebná služba možnosť nahrať infomrácie a fotky o miestach, s ktorými spolupracuje.
kar

kar

Posledné rozlúčky sú často sprevádzané karmi. Online plánovač pohrebov umožnuje prehľad miest, cateringu a služieb. Informácie môžu byť nahrané, aby bolo zabezpečenie a výber služieb čo najednoduchší.

 

 

zistite viac

Žiadajte o prezentáciu s našim zástupcom a zistite,
čo dokáže portál s online servisom od Adstate priniesťvašej pohrebnej službe

 

vyžiadať prezentáciu