Behandlingsansvarig

Administrativ chef Pål Reinert Bredvei är på vägnar av Adstate AB, behandlingsansvarig för företagets hantering av personuppgifter.

 

Personuppgifter som lagras

Vi lagrar följande personuppgifter relaterade till användning av tjänsterna (på vägnar av kunder och partners);

Dödsannonser: Allt innehåll inklusive namn på anhöriga som nämns i annonsen.

Minnessidesadministratör: Namn och e-postadress, utöver lösenord i krypterad form.

Minnessida: Minnessidorna är baserade på användargenererat innehåll, som minnesord och tända ljus. Om användaren själv uppger sitt namn eller annan persondata lagras detta.

Minnesgåvor: All information om givaren och gåvan. Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling.

Minnesblommor: All information om givaren och köpet. Kreditkortsinformation lagras inte av oss, utan av vår partner för betalningsförmedling.

Begravningsplaneraren på nätet: All information som användaren lägger in.

Om våra kunder och partners (begravningsbyråer, tidningar/medier, gåvomottagare) lagrar vi namn, adress, telefonnummer, e-postadress och korrespondens.

 

Syftet med behandlingen

Vi behandlar personuppgifter för att kunna utföra våra förpliktelser efter avtal med våra kunder och användare.

Utöver detta använder vi dina personuppgifter för att ge dig information, erbjudanden och service i anknytning med ditt köp, via e-post, telefon och SMS.

 

Grunden till behandlingen

Till grund för behandlingen av personuppgifter ligger våra avtalsförpliktelser.

Användning av personuppgifter till marknadsföring och dyl. görs baserat på samtycke. Ett sådant samtycke ges frivilligt och kan senare återkallas.

 

Insamling av personuppgifter

Vi lagrar de personuppgifter du har angett till våra anställda och/eller på våra nätsidor i anknytning till din användning av tjänsterna.

Vi använder kakor/cookies på våra nätsidor för att ge besökare bästa möjliga användarupplevelse och service. Lagen om elektronisk kommunikation kräver att vi informerar våra besökare om användning av kakor/cookies. Läs mer om användning av kakor/cookies här.

 

Utlämning av upplysningar till tredje part

För att kunna uppfylla våra förpliktelser efter avtal, utlämnas nödvändiga upplysningar till våra samarbetspartners, till exempel: begravningsbyrå, blomsterleverantör, mottagare av minnesgåvor, anhöriga etc.

Utöver detta kommer det vid behov att tillgängliggöras data till våra utvecklare och supportmedarbetare i länder utanför EU/EES. Vi har ingått avtal med underleverantörer utanför EU med standardvillkor som är framtaget av EU-kommissionen för att på bästa möjliga sätt skydda dina integritetsrättigheter så att personuppgifterna behandlas i enlighet med EU:s regler.

Utöver detta kommer vi inte att dela, sälja, överföra eller på annat sätt delge personupplysningar till andra, om vi inte är rättsligt förpliktade till det.

 

Rättigheter för den registrerade

Vi vill göra dig uppmärksam på att du kan kräva tillgång till och utlämning, korrigering eller borttagning av dina personuppgifter.

Du kan överklaga till Datainspektionen gällande behandling som strider mot dina rättigheter.

Informationssäkerhet

Vi säkrar dina personuppgifter genom både fysisk och virtuell åtkomst- och åtkomstkontroll. Lösenord och viktig data krypteras, åtkomst till uppgifterna begränsas genom lösenordsskyddade användarrättigheter. Fysiska serverutrymmen är låsta. Adstate har utarbetat en egen policy för informationssäkerhet.

 

Ändringar

Denna sekretesspolicy kan komma att ändras så länge detta är nödvändigt för att korrigera fel och efterfölja juridiska krav.

 

Kontaktinformation

Frågor om vår behandling av personuppgifter kan skickas skriftligt till följande adresser:

personvern@adstate.com

 

Adstate AB
Nordhemsgatan 27
413 27 Göteborg