Registrera fond
Hela Sverige på ett ställe!
De flesta begravningsbyråer i Sverige använder sig av vårt system för minnesgåvor.
Det blir alltmer vanligt att ge en minnesgåva i samband med ett dödsfall. Många organisationer är redan registrerade
i vårt system som gåvomottagare. Vårt system är öppet för alla – oavsett om det är Cancerfonden eller en lokal organisation.
Val av minnesgåvomottagare görs av anhöriga i samarbete med begravningsbyrån. Om du vill registrera en fond för mottagande
av minnesgåvor kan du göra det här på registrera gåvomottagare.
Gåvobevis

Gåvobevis

Ett gåvobevis skickas automatiskt till givaren, baserat på den information som har blivit inlagt i systemet.
Begravningsbyrån och anhöriga har också tillgång till gåvobeviset.

Rapporter

Gåvomottagare har tillgång till olika rapporter som visar belopp och givare, om inte givaren har valt att vara anonym.

Inbetalning

Inbetalning

Minnesgåvor skickas till gåvomottagaren veckovis. Betalnings- och administrationsavgifter till Swedbank,
Payex och Adstate dras av och utgör totalt 5,9 % av det givna beloppet.

 

 

Vill du registrera en fond?

För att vi ska kunna lägga in en fond i vårt system måste ni registrera er via ett formulär.

Registrera fond