Minnesider.no portal

Portal

Byrån får en alldeles egen portal där alla dödsfall presenteras.

Alla dödsfall är kopplade till olika moduler såsom blomsterbeställning, minnessida och minnesgåva.

Det är upp till myndigheten och anhöriga att välja vilka moduler de vill ha.

Kolla in den nationella portalen på minnesider.no idag

Alla inlägg på de olika modulerna kan enkelt delas på alla sociala medier. Detta genererar hög trafik och här kan viktiga relationer byggas framåt för byrån.

Minnesider.no portal

Portalen har en informativ front, men blir personlig när du klickar på varje enskilt dödsfall.

I portalen kan du ha 2 visningsalternativ:

  • Dödsfall på byrån
  • Dödsfall i Norge

Med avancerade sökningar kan dödsfall hittas med antingen namn, plats, datum eller andra sökparametrar.

Vill du veta mer?

Boka en demo med en av våra kundrådgivare och se vad
Online begravningstjänster kan göra för din begravningsbyrå.