Live streaming av seremoni

Live streaming av seremoni er tilgjengelig på minnesiden. Det er enkelt å delta. Ved å klikke seg inn via minnesiden kan man se direkte overføring av seremoni – i de tilfeller dette er valgt.

Vill du veta mer?

Boka en demo med en av våra kundrådgivare och se vad
Online begravningstjänster kan göra för din begravningsbyrå.