Adstate Analytics

Här kan du följa all utveckling på portalen fram till nu. På så sätt kan du se vad som händer på de olika modulerna.
Hur många blomförsäljningar för varje enskilt dödsfall, hur många besökare som återkommer och vilka
minnesplatser är de mest besökta. Det här är bara några av vad Adstate Analytics kan ge dig svar på.
Hur kan du följa med och eventuellt göra justeringar på din egen hemsida?