Aeternum Capital investerer i Adstate og Timecut

Aeternum Capital investerer i to ledende IT selskaper i gravferdsbransjen i Norge og Sverige.

Gründerne i Adstate AS og Timecut AB (Simon Hansen Elvestad og Niklas Lundell) blir med videre både som eiere og som daglige ledere i respektive selskaper. Investeringen gjøres gjennom etableringen av ett nytt selskap, Legatech Holding AS, hvor Aeternum Capital blir hovedeier. Adstate og Timecut vil fortsette som to selskaper og tilby sine unike tjenester til byråene slik det gjøres i dag.

Det foregår en betydelig konsolidering blant byråene i Norge og Sverige med store kjeder og sammenslutninger som Fonus, SBF og Klarahill i Sverige samt Jølstad, Heder, Fonus og Far Vel i Norge.

«Konsolideringen stiller større krav til oss som IT leverandører. Skal vi lykkes å levere på områder som sikkerhet, GDPR, drift og utvikling av hele den digitale reisen for pårørende og byråene, må vi samle ressurser og kompetanse som kan samarbeide på flere områder», sier de to lederne av Adstate AS og Timecut AB, Simon Hansen Elvestad og Niklas Lundell.

Aeternum er et langsiktig investeringsselskap, hvor John Fredriksen med familie er hovedeiere og selskapet har fokus på selskaper av høy kvalitet i Norden.

Ambisjonen til Aeternum er å bygge et sterkt selskap som står enda bedre rustet for fremtiden til å tilfredsstille kundenes stadig økende krav, forteller partner i Aeternum Gaute Gillebo. Dette skal gjøres gjennom å videreutvikle tjenestene selskapene tilbyr med økt bredde og raskere produktutvikling for å skape enda bedre kundeopplevelser i eksisterende markeder. I tillegg er det stort potensiale i å kunne selge løsningene til kunder i Europeiske land hvor digitaliseringen av gravferdsindustrien har kommet kortere

Adstate/Timecut har signert avtale om salg av majoriteten av aksjene til Aeternum.

 • Aeternum er et langsiktig investeringsfond med fokus på selskaper av høy kvalitet i Norden.
 • Gründerene re-investerer betydelige beløp og ledelsen av selskapene forblir uendret.
 • Adstate og Timecut skal bestå som i dag i sine respektive markeder.
 • Bakgrunnen for kjøpet er:
  • Adstate og Timecut har gode digitale løsninger som kan videreutvikles til å gi enda bedre kundeopplevelser i hhv Norge og Sverge (raskere utvikling, økt integrasjon, mer bredde tjenestene).
  • Det er mange små leverandører i en relativt liten bransje som bruker ressurser på overlappende funksjoner. Sammen kan man utnytte ressursene bedre.
  • Stort potensiale i å kunne selge løsningene til kunder i Europeiske land hvor digitaliseringen av gravferdsindustrien har kommet kortere.
 • Ingen planlagte endringer for dagens kunder og på sikt håper vi å kunne tilby bedre produkter og tjenester.

Posted

in

by

Tags: