Live streaming av seremoni

Live streaming av seremoni er nå tilgjengelig på minnesiden. Det er enkelt å delta. Ved å klikke seg inn via minnesiden kan man se direkte overføring av seremoni – i de tilfeller dette er valgt.