Live streaming av seremoni

Live streaming av seremoni er tilgjengelig på minnesiden. Det er enkelt å delta. Ved å klikke seg inn via minnesiden kan man se direkte overføring av seremoni – i de tilfeller dette er valgt.

Vil du vite mer?

Book en demo med en av våre kunderådgivere og se hva
online begravelsetjenester kan gjøre for ditt begravelsesbyrå.