a laptop and a phone showing the adstate funeral planner in action

Begravelsesplanlegger

Morgendagens kunder krever begravelsesbyråer med lokalkunnskap og som leverer førsteklasses service
kombinert med brukervennlige, nettbaserte tjenester.

Med Adstates begravelsesplanlegger får man en av
markedets beste løsninger, helt i tråd med Adstates utvikling av innovative produkter og moduler.
Begravelsesplanleggeren er utviklet for å tilfredsstille dagens krav fra kunder, om i økende grad å kunne
planlegge begravelsen på nett.

Slik kan pårørende i fellesskap, uansett geografisk avstand,
gjennomgå viktige valg før man ankommer begravelsesbyrået.

Start planleggingen

Det er enkelt å komme i gang. Flere pårørende kan inviteres inn på begravelsesplanleggeren, slik at man kan samtidig være tilstede på denne online tjenesten. Da er det enkelt og gjennomgå de ulike valg og fasene av en begravelse.

a desktop and mobile showing the funeral planner with invite users and start with a pre-selected package

Valg av tjenester og produkter

Det er sensitive og følsomme valg som skal gjøres. Valg som kanskje bare gjøres et par ganger i livet…
Vi har derfor lagt opp til en struktur og plan som gjør gjennomgangen sømløs og intuitiv.
Vi har satt enkel funksjonalitet i fokus og det er lett å navigere seg rundt i planleggeren.

a mobile phone showing the music player from the adstate funeral planner tool

Seremonisanger

Sang og musikk er for mange en viktig del av begravelsen. Mulighetene er mange. I vår integrerte musikkvelger har vi fokus på en musikkvelger der man kan høre på mange ulike innslag, samt inspireres til å gjøre sine egne valg for den enkelte seremoni. Det kan også legges inn lokale aktører med deres egen fremføring. På denne måten vil musikkvelgeren få en helt lokal profil.

Seremonisted

Alle lokale miljø har sine unike muligheter for valg av seremonisted.
I begravelsesplanleggeren kan det lastes opp bilder og informasjon som er relevant for byråets ulike alternativ for seremonisted.

Minnesamvær

Mange ønsker å ha minnesamvær etter begravelsen. I planleggeren kan man se hva som er mulig av tilgjengelige lokaler, servering og service. Detaljert informasjon kan lastes opp slik at man enkelt kan se hvilke muligheter som finnes for å arrangere et minnesamvær den avdøde verdig.

a tablet showing the memorial service generator for the funeral planner

Vil du vite mer?

Book en demo med en av våre kunderådgivere og se hva
online begravelsetjenester kan gjøre for ditt begravelsesbyrå.