Minnegave

Gavemottaker

For mange er det viktig å hedre minnet om avdøde med en minnegave. Ofte er dette også noe som avdøde selv har ønsket.
Noen ønsker at minnegaver skal gis til neste generasjons utdannelse, mens andre
ønsker å gi til foreninger/institusjoner som gjør en forskjell i samfunnet.
Her er mulighetene mange.

a laptop and a tablet showcasing the adstate donation. service.

Minnegavemottakere

Det er svært enkelt å håndtere minnegavemodulen. Den leveres ferdig oppsatt med alle gavemottakere vi fra før har
i systemet. I tillegg kan byrået legge inn egne, lokale gavemottakere. For hvert dødsfall kan man velge
ønskede gavemottagere fra listen.

a laptop showing the admin part of donation service

Enkelt og sikkert

Vi har integrert sikker betalingsløsning og støtter internasjonale kredittkort.

Gaveformidlingen er en direkte donasjon til det valgte veldedige formål og det er familien som velger hvem gavene kan gis til.
Dette kan være en bestemt, eller flere valgfrie mottakere. Alle gavene gitt fra en bestemt minneside blir registrert og summert, slik at administrator kan se det totale beløpet hvis dette er ønskelig. Den enkelte giver kan selv velge å være anonym eller ikke, men beløpet regnes uansett med i den totale summen.

Gavebeløpet fratrukket kostnader blir overført direkte til mottakers konto.

Gavebevis

Både giveren, begravelsesbyrået og pårørende mottar gavebevis i etterkant av at en minnegave er gitt.

a tablet showing the adstate donation service

Rapporter

Begravelsesbyrået, pårørende og gavemottakere har tilgang til rapporter, definert etter de ulike behov og lover.

Vil du vite mer?

Book en demo med en av våre kunderådgivere og se hva
online begravelsetjenester kan gjøre for ditt begravelsesbyrå.