Adstate Analytics

Her kan du helt opp til nå-tid følge all utvikling på portalen. På denne måten kan du se hva som skjer på de ulike modulene.
Hvor mange blomstersalg for hvert enkelt dødsfall, hvor mange besøkende kommer tilbake og hvilke
minnesider er mest besøkt. Dette er bare noe av det Adstate Analytics kan gi deg svar på.
Slik kan du følge med og evt. kanskje gjøre tilpasninger på din egen hjemmeside?