vyžádat si prezentaci
portál

portál

 

Pohřební služba získá svůj vlastní, personalizovaný portál, na kterém jsou zveřejněny všechny úmrtí.
Všechny úmrtí jsou propojeny s více moduly jako online obchod s květinami, vzpomínkové stránky
a stránky s možností zaslání darů na památku zesnulého. Každá pohřební
služba se sama rozhodne, který s modulů chce používat.
Portal
Všechny příspěvky jsou jednoduše sdílatelné přes různé sociální sítě. Tyto generují návštevnsť a pomáhají pohřební službě budovat důležité vztahy.
Portal
Součástí portálu je informativní stránka, která se stane osobní poté, jak návštěvníci zakliknou konkrétní úmrtní oznámení.
Portál disponuje dvěmi různými možnostmi:
  • Úmrtí registrováné pohřební službou
  • Úmrtí registrováné v Norsku
Díky rozšířenému vyhledávání dokáží být vyhledány úmrtí na základě vložení jména, místa, data nebo jiné informace.

 

 

zjistěte více

Vyžádajte si prezentaci s naším zástupcem a zjistěte,
co dokáže portál s online servisem od Adstate přinést vaší pohřební službě.

vyžádat si prezentaci