Registrering

Mottaker av minnegaver


Denne registreringen er to-delt. Du fyller inn både skjema til høyre og skjema du finner her hos PayEx.

Slik kan du registrere fond/organisasjon som mottaker av minnegaver ved gravferd.

Begravelsesbyråer tilbyr online minnegaveformidling. Det er opp til pårørende/begravelsesbyrå å velge alternative minnegavemottakere. De fleste digitale dødsannonser er knyttet opp mot minnegaveformidlingen.

Vi, Adstate AS, er ansvarlig for driften av denne løsningen. Vi har i en årrekke levert digitale løsninger til begravelsesbransjen i inn- og utland.

NB! For å kunne motta utbetalingene, er det også nødvendig at minnegavemottakeren fyller inn et skjema hos PayEx. Link til dette skjema mottaes så snart skjema til høyre er utfylt.

Hvis du ønsker å gå direkte til skjema nå, så finner du dette her:

https://signup.swedbankpay.com/no/kundekontroll/ny-kunde/firmaoppslag

Hvis du har spørsmål om skjema så kan du finne svar i denne guiden eller kontakte PayEx pr. mail på salg@swedbankpay.no.

Det er også mulighet for å hente ut rapporter i vårt system. 

Kredittkort- og pengehåndtering utføres av Swedbank og PayEx. Innsamlet beløp, fratrukket betalings- og administrasjonskostnader på 5,9 % overføres til gavemottakers konto. Hvis det betales med Vipps trekkes i tillegg kr 1. Det sendes også ut en transaksjonsoversikt fra PayEx. 

Ta gjerne kontakt med oss på fond@adstate.com eller finn dine svar i denne guiden.

 

Vi har 1070 fond og organisasjoner registrert hos oss!

Her er noen eksempler