På Allehelgensdagen kan du tenne et lys for og  minnes en du har ekstra kjær…

Allehelgensdagen er det mange som besøker sine gravsteder for å minnes avdøde og kanskje tenne et lys som et ekstra minne. Digital sorg og digitale trender har gjennom flere år har satt sitt preg i gravferdsmarkedet og det er derfor mulig også å tenne et lys selv om du ikke er tilstede på gravstedet på Allehelgensdagen.

Gravsten med digitale lys

I løpet av de siste årene er det også blitt populært å tenne et digitalt lys for sine kjære. Derfor velger mange pårørende i dag å opprette en minneside for den avdøde, i samarbeide med sitt lokale begravelsesbyrå. Her kan man tenne lys, skrive hilsen og være sammen digitalt, på en egnet plattform, med andre pårørende.

vareminnesider.no kan du søke opp dødsfall og finne minnesiden hvor du kan tenne et lys for den du ønsker å minnes.

Så langt i år er det opprettet minnesider ved flere tusen dødsfall i Norge, det er skrevet over 24 000 kondolanser og tent nærmere 70 000 digitale lys til minne om de avdøde. Trenden for digital sorg er sterkt økende i de Europeiske landene som er tilknyttet portalen som Adstate leverer via begravelsesbyråene.

For mange familier vil den omtanken som blir vist gjennom et tent lys, være til hjelp og trøst under ellers vanskelige omstendigheter.

Det er en utrolig vakker og sterk opplevelse å se en gravplass med tente lys en mørk høstkveld.


Posted

in

by

Tags: