vyžiadať demo
portál

 

portál

Pohrebná služba získa svoj vlastný, personalizovaný portál, na ktorom sú zverejnené všetky úmrtia.
Všetky úmrtia sú prepojené s viacerými modulmi ako online obchod na kvety, spomienkové stránky
a stránky s možnosťou zaslania darov na pampiatku zosnulého.
Každá pohrebná služba sa sama rozhodne, ktorý s modulov chce používať.
Porta Death Notice
Všetky príspevky sú jedoducho zdielateľné cez rôzne socialne média. Tieto generujú návštevnsť a pomáhajú pohrebnej službe budovať dôležité vzťahy.
Portal
Súčasťou porálu je informatívna stránka, ktorá sa stane osobnou potom ako návštevníci zakliknú konkrétne úmrtné oznámenie.
Portál disponuje dvoma rôznymi možnosťami:
  • Úmrtia registrované pohrebnou službou
  • Úmrtia registrované v Nórsku
Vďaka rozšírenému vyhľadávaniu, dokážu byť vyhľadané úmrtia na základe vloženia mena, miesta, dátumu alebo inej informácie.

 

 

zistite viac

Žiadajte o prezentáciu s našim zástupcom a zistite,
čo dokáže portál s online servisom od Adstate priniesťvašej pohrebnej službe

 

vyžiadať prezentáciu