Live streaming av seremoni

Live streaming av seremoni er tilgjengelig på minnesiden. Det er enkelt å delta. Ved å klikke seg inn via minnesiden kan man se direkte overføring av seremoni – i de tilfeller dette er valgt.

Find out more

Request a demo with one of our advisors to find out what
the online funeral services portal can do for your funeral home.